nové léčby hepatitidy C a klinické studie. Klinické studie se používají k hodnocení bezpečnosti a účinnosti nových léčebných postupů. Všechny nové léky a léčebné pomůcky musí být důkladně testovány, aby mohly být schváleny pro široké použití od FDA.